Įgyvendintas Lietuvos kaimo tinklo projektas „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonių populiarinimas“

Š. m. rugsėjo pabaigoje Lietuvos šiltnamių asociacija baigė įgyvendinti Lietuvos kaimo tinklo projektą „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonių populiarinimas“, kurio tikslas pateikiant realius pavyzdžius parodyti visuomenei ir galimiems pareiškėjams kaimo vietovėse vykdomų žemės ir ne žemės ūkio veiklų rezultatus ir jų teikiamą naudą, taip pat geromis idėjomis, skatinti galimus pareiškėjus teikti paramos paraiškas ir įgyvendinti projektus, finansuojamus iš Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (toliau – KPP) lėšų. Taip pat projekto pagalba siekiama įtraukti naujus kaimo plėtros dalyvius į žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros procesus ir KPP įgyvendinimą, sutelkti kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimą bei paskatinti visas suinteresuotąsias šalis įsitraukti į informacijos ir žinių sklaidos procesus, prisidėti prie patirties keitimosi ir dalijimosi gerąja praktika užtikrinimo.

Projekto įgyvendinimo metu sukurti trys motyvaciniai video filmukai pagal tris skirtingas KPP priemones – „Investicijos į materialųjį turtą“, „Ūkio ir verslo plėtra“ ir „Bendradarbiavimas“. Video filmukuose pateikiamos tikros istorijos,  dalijimasi geraja patirtimi ir kaip gautos lėšos padėjo įgyvendinti senas svajones bei pasiekti užsibrėžtus tikslus.

Pirmojo filmuko herojai Vaida ir Gediminas Jateikos pasinaudojo parama pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ ir įgyvendino savo seną svajonę bei pradėjo teikti fotografavimo paslaugas Perkalių kaime.

Antrojo filmuko herojė Daiva Kvedaraitė kartu su dviem partneriais pasinaudojo parama pagal KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ ir už gautas lėšas sukurė el. parduotuvę, įsigyjo technologinę produktų apdorojimui ir perdirbimui skirtą įrangą – automatinį išpilstymo, automatinį etiketavimo ir butelių skalavimo įrenginius, komercinius automobilius produkcijos gabenimui tiesiogiai pirkėjams ir į prekybos vietas bei parneris įsigijo šaldymo kambarį skirtą uogų saugojimui.

Na, o trečiajame video filmuke išvysite Lietuvos šiltnamių asociacijos nario Vidmanto Vyšniausko sėkmės istoriją, kuris pasinaudojo parama pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijos į žemės ūkio valdas“ ir drauge su šeima modernizavo žieminius šiltnamius, kuriuose šiuo metu veikla vykdoma beveik visus metus.

Kviečiame pasižiūrėti!

 

Video filmukai sukurti įgyvendinant projektą „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonių populiarinimas“, kuris finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“.