Komunikacija apie KPP priemones

Projekto tikslas – pateikiant realius pavyzdžius parodyti visuomenei ir galimiems pareiškėjams kaimo vietovėse vykdomų žemės ir ne žemės ūkio veiklų rezultatus ir jų teikiamą naudą, taip pat geromis idėjomis, skatinti galimus pareiškėjus teikti paramos paraiškas ir įgyvendinti projektus, finansuojamus iš KPP lėšų. Taip pat projekto pagalba siekiama įtraukti naujus kaimo plėtros dalyvius į žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros procesus ir KPP įgyvendinimą, sutelkti kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimą bei paskatinti visas suinteresuotąsias šalis įsitraukti į informacijos ir žinių sklaidos procesus, prisidėti prie patirties keitimosi ir dalijimosi gerąja praktika užtikrinimo.

Įgyvendinant projektą sukurti trys motyvaciniai filmukai po 60 s, skatinantys paramos gavėjus pasinaudoti parama pagal KPP priemones ir prisidedantys prie teigiamo KPP įvaizdžio formavimo bei 12 mėn. vykdoma KPP populiarinimo kampanija socialiniame tinkle „Facebook“ https://www.facebook.com/Komunikacija-apie-KPP-priemones-108045521603111.

Projektas „Komunikacija apie KPP priemones“ finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“.